طرح حفاظت اضطراری فلک الافلاک آغاز شد


ارسال شده توسط:

احمد نصراللهی افزود: با اجرای طرح حفاظت اضطراری ۱۲ برجی در ورودی قلعه فلک الافلاک خرم آباد می توان تنها برج […]

قلعه فلک الافلاک لرستان نیازمند استحکام بخشی


ارسال شده توسط:

استان لرستان به واسطه قرار گرفتن در میان رشته کوه های زاگرس و همچنین دارا بودن زمینه مهم و استعدادهای خدادادی […]