ثبت چشمه معدنی دیگ رستم طبس در فهرست میراث طبیعی


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل میراث […]