همکاری فرانسه برای گره گشایی از معضلات محیط زیست


ارسال شده توسط:

خانم سگولن رویال که ریاست Cop 21 (بیست و یکمین کنفرانس متعهدین تغییرات آب و هوا که سال ۲۰۱۵ با حضور […]