تفاوت معنادار نرخ تورهای داخلی و خارجی در نوروز


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، تورهای گردشگری داخلی ایران در ایام نوروز گران فروخته می شوند. به دلیل همین مسئله است که […]