گردشگری راهی برای رسیدن به معنویت


ارسال شده توسط:

ریچارد شارپلی، استاد دانشگاه Lancashire انگلستان در سخنرانی خود به رابطه گردشگری و معنویت اشاره کرد و گفت: ابعاد معنوی گردشگری […]