تغییر مفهوم عشق در جامعه کنونی ایران


ارسال شده توسط:

اسطوره های عشق در ایران برای سده ها، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، سیاوش و قصه هایی از این دست […]

توسعه پایدار در گرو درک مفهوم ایران است


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی “امروز” در نخستین همایش میراث فرهنگی […]