مقررات منع عبور و مرور در شهر مرزی ترکیه با ایران


ارسال شده توسط:

همزمان با تشدید درگیری های بین نیروهای دولتی و عناصر مسلح پ.ک.ک در شهر هم مرز یوکسک اوای ترکیه با جمهوری […]