اتوبوسرانی تهران و توجه به مقوله محیط زیست


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی، پیمان سنندجی با اشاره به مطلب فوق، اظهار داشت: کار ما تنها جابه جایی […]