گشایش جشنواره ملی، فرهنگی و هنری عشایر در مرودشت فارس


ارسال شده توسط:

نخستین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری عشایر پنج استان کشور در مرودشت فارس تا دوازدهم فرودین ماه جاری ادامه دارد و […]