کسب جهان بینی بدون جهانگردی ممکن نیست


ارسال شده توسط:

کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. خلاصه ای از […]