سلطانی فر: شایعه‌ برکناری من، کار عده‌ ای بیکار است


ارسال شده توسط:

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره شایعه‌ ای مبنی بر جابه جایی او در کنار تغییرات احتمالی کابینه […]