دولت ایران آماده کمک در تسریع احیای مناسبات جاده ابریشم است


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود سلطانی فر روز شنبه ۴ اردیبهشت در ششمین نشست بین المللی برنامه راه ابریشم در ارومیه […]