رفع تحریم ها فضای مناسبی برای توسعه گردشگری است


ارسال شده توسط:

«سید محسن دلبری» در مراسم معارفه سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، با اشاره به موفقیت […]