منبت آباده گواهینامه بین المللی دریافت کرد


ارسال شده توسط:

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس روز پنجشنبه اعلام کرد: بعد از دریافت گواهینامه سازمان […]

آباده؛ شهر قلعه و منبت


ارسال شده توسط:

بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران در نوروز پیش رو به جای ترکیه و […]