شناسایی ۴۷ اثر تاریخی در دهستان منتظریه شهرستان طبس


ارسال شده توسط:

سید احمد برآبادی روز دوشنبه به ایرنا، گفت: این آثار شامل ۱۰ آب انبار و حوض انبار، ۲ قلعه، ۱۳ رباط […]