حج تمتع ۹۵ هنوز منتفی نیست


ارسال شده توسط:

بعد از ۲۰ روز انتظار برای تعیین تکلیف حج ایرانی ها، تنها خبری که از عربستان رسیده تغییر وزیر حج این […]