آب خلیج فارس پس از مطالعات فرهنگی منتقل می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی؛ مجری طرح سامانه انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق در جلسه […]

اشیای موزه شاهرود به سمنان منتقل می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، «سروش هاشمی» افزود: با توجه به اینکه […]