یزد و آش های منحصر به فردش


ارسال شده توسط:

یزد را با بادگیرهایش می شناسند و شیرینی های خوشمزه اش. شیرینی ای که با نام حاجی خلیفه گره خورده و […]

کشف گرمابه ای منحصر به فرد در قلعه سنگ


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ سعید امیرحاجلو، سرپرست هیأت کاوش قلعه سنگ و استادیار گروه باستان شناسی […]