بهانه عربستان برای منحل کردن حج ایرانی ها!


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزنامه “عکاظ” در ادامه تبلیغات سوء رسانه های عربستان و تحت تأثیر فضای سیاسی این کشور، با […]