حفاری روی شهر منسوب به مادها متوقف شد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سه شنبه ۳۱ فروردین امسال، بیل های مکانیکی شهرداری همدان روی محوطه ی تاریخی «آقاجانی بیک» که […]