قیمت بنزین افزایش نمی یابد؛ نرخ کرایه ها منطقی باشد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ کمال علیپور خنکداری درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ کرایه […]