صندلی کنار پنجره را بگیرید و از منظره پیش رو لذت ببرید!


ارسال شده توسط:

به گزارش lonely planet، گاهی گرفتن صندلی کنار پنجره هواپیما، ارزش دارد؛ به ویژه هنگامی که به یکی از ۱۰ فرودگاه […]