پاک سازی حریم منظری «محوطه تاریخی بندیان» درگز


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، مدیر اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان درگز با اعلام این خبر گفت: بعضی […]