قانون جدید آمریکا برای منع سفر مردم ۳۸ کشور جهان به ایران


ارسال شده توسط:

مهمترین تغییر در آنچه در مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۰۷ رای آری و ۱۹ رای نه به تصویب رسید، محروم کردن […]