تاثیر منفی “بریکسیت” بر گردشگری کشورهای اروپایی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، گروهی از کشورها که بیش ترین ضرر را در عرصه گردشگری بواسطه خروج بریتانیا از اتحادیه متحمل […]

بررسی مثبت یا منفی بودن طرح یارانه سفر


ارسال شده توسط:

در حالی که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجرای طرح یارانه سفر در اواخر تابستان و آغاز […]

تاثیر منفی خروج از اتحادیه اروپا بر گردشگری بریتانیا


ارسال شده توسط:

به گزارش «خبرگزاری میراث فرهنگی»، مدیرعامل یک شرکت گردشگری و تورگردانی در بریتانیا با اشاره به همه پرسی انجام شده کمتر […]

راهنمایان گردشگری؛ مثبت و منفی صنعت توریسم ایران


ارسال شده توسط:

سارا سادات مکیان به علت ماهیت ویژه صنعت گردشگری، عوامل انسانی در کیفیت ارایه خدمات و تجربه کسب شده نقش مهمی […]

اثرات منفی هجوم گردشگران به میراث جهانی یونسکو


ارسال شده توسط:

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به چهار محوطه تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو پرداخته که به سبب حضور بیش […]