بی دقتی مسافران ایرانی را به اداره مهاجرت مالزی فرستاد


ارسال شده توسط:

فاصله بین دو پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر ۱۵ روز است (از شنبه تا شنبه و یا از چهارشنبه تا چهارشنبه […]