قطار؛ محبوب در دنیا، مهجور در ایران


ارسال شده توسط:

شاید خیلی دور از واقعیت  نباشد اگر بگوییم توسعه راه ها و صنعت حمل و نقل بودد که باعث بوجود آمدن […]