احیای میدان مشق با سه گزینه موافق، مخالف، مشروط


ارسال شده توسط:

زمانی که در تعطیلات نوروز بیلبردهای شهرداری خبری از برگزاری مراسمی برای افتتاح «میدان مشق» دادند این سوال در ذهن‌ ها […]