موتابی روستای بفروئیه در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شد


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محمدرضا دهقان مهرجردی عنوان […]