ورود موج بارشی از نوار غربی کشور از فردا


ارسال شده توسط:

به گزارش سازمان هواشناسی کشور؛ احد وظیفه گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، امروز نیز در ساعات بعدازظهر و […]