موزه مولانا

موزه مولانا قونیه | آرامگاهی ۷۰۰ ساله در ترکیه


ارسال شده توسط:

بعضی آدم ها آن قدر والا مقام و بزرگ هستند که سال ها پس از مرگ هم یادشان در دلها همیشه […]