موضع دوگانه مردم روستای کنگ در پذیرش گردشگران


ارسال شده توسط:

روستای کنگ در ۱۹ کیلومتری غرب طرقبه و ۲۹ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد. قدمت کنگ که به ماسوله خراسان معروف […]