چرا در جذب گردشگران ژاپنی موفق نبوده ایم؟


ارسال شده توسط:

علاوه بر این بازنشستگان ژاپنی برای سفر خود یارانه دریافت می کنند و بیشتر آن ها نیز به گردشگری فرهنگی علاقه […]

واکاوی دو نمونه موفق وب سایت های گردشگری


ارسال شده توسط:

در بررسی های یکی از این موسسات مطالعاتی به نام DTTT که سابقه بررسی مقاصد و جاذبه ها در عرصه رقابت […]

برند ملی ایتالیا؛ نمونه ای نا موفق در برندسازی گردشگری


ارسال شده توسط:

صنعت سفر و گردشگری ایتالیا در سال ۲۰۱۴ عملکرد خوبی داشته و منجر به افزایش انتظارات مثبت تورگردانان نسبت به مقصد […]

بوتان؛ روایت موفق تعامل محیط زیست، فرهنگ و گردشگری


ارسال شده توسط:

گردشگری در بوتان و باز شدن درهای این کشور به روی خارجی ها در سال ۱۹۷۴ زمانی که دولت این کشور […]

نگاهی به نمونه موفق احیای بناهای تاریخی در کانادا


ارسال شده توسط:

تجربه موفق احیای شماری از محله های تاریخی شهرها که در معرض تخریب و نوسازی قرار داشتند و اکنون به نقاطی […]