جشنواره کشیدن موی زنان در بولیوی


ارسال شده توسط:

اثرات زیادی در مذهب، موسیقی و پوشش مردم آیمارا و اینکا گذاشته است. معروف ترین جشن این کشور «ال کارناوال دی […]