کردستان مکانی برای گردشگری طبیعی


ارسال شده توسط:

با توسعه بومگردی مردم روستاهای این استان می توانند با فعالیت در گردشگری به اقتصاد روستای خود کمک کنند. همچنین می […]

آیا یارانه سفر منجر به توزیع مکانی سفر خواهد شد؟


ارسال شده توسط:

چندی پیش مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از پرداخت یارانه سفر با هدف ترویج سفر […]

یارانه سفر، توزیع مکانی یا تکرار تجربه های گذشته


ارسال شده توسط:

به گزارش دنیای اقتصاد هفته گذشته، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از پرداخت یارانه سفر با هدف ترویج […]