مکان‌هایی که از روی کره زمین محو می‌شوند


ارسال شده توسط:

دمای کره زمین در حال افزایش است و سطح آب دریاها در حال بالا آمدن، مکان‌های زیادی به زودی زیر آب […]