اولین هتل جهان با جنگل های بارانی در دبی


ارسال شده توسط:

ساخت اولین هتل جهان با جنگل های بارانی گروه معماری (ZAS) در دبی هتلی با  جنگل‌های بارانی، ساحل مصنوعی و استخری با کف […]