پله های معروف سلرون در شهر سائوپائولو برزیل


ارسال شده توسط:

پله های معروف سلرون شاید ندانید اما مشهورترین خیابان سائوپوئولو از تعداد بسیار زیادی پله تشکیل شده اند که خیابان  Joaquim […]