۴ مکان تاریخی دسترس پذیر برای گردشگران دارای معلولیت در هند


ارسال شده توسط:

هند با داشتن ۳۲ سایت میراث جهانی که از سوی یونسکو به رسمیت شناخته شده است، یکی از مهم ترین کشورها […]

چگونه در یک مکان تاریخی سرمایه گذاری اقتصادی کنیم؟


ارسال شده توسط:

آثار تاریخی، اگرچه قرار نیست در آنها دخل و تصرف شود و آماج تصرفات افراد و دولت ها قرار گیرند اما […]

مکان استراحت خدمه پرواز در هواپیمای بوئینگ


ارسال شده توسط:

در جدیدترین تصاویری که از هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ و ۷۸۷ منتشر شده، مکان های استراحت مخفی و تخت خواب هایی را […]