الگوی شهرهای زیارتی ما دبی است یا مکه؟


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهمترین اهداف داعش را افکار سوداگرانه دانست و […]