میثاق‌ نامه‌ پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی


ارسال شده توسط:

«پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» که ششم دی ماه اعلام موجودیت کرد، برآمده از دو سال رایزنی گروهی از […]