گردشگری فرصتی برای آموزش های میدانی


ارسال شده توسط:

آرش خیر اندیش، متخصص گردشگری و آموزش محیط زیست در نشست هم اندیشی «توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست» ۲۰ بهمن […]