اربعین در فهرست میراث معنوی یونسکو


ارسال شده توسط:

مراسم اربعین حسینی به عنوان میراث ناملموس در سطح ملی و جهانی به صورت مشترک با کشور عراق، توسط سازمان میراث […]