میزان ارز مسافرتی حجاج در سال ۹۷ اعلام شد


ارسال شده توسط:

میزان ارز مسافرتی حجاج در سال ۹۷ اعلام شد بانک مرکزی میزان ارز مسافرتی به هر زائر حج تمتع ۹۷، نسبت […]