موناکو، میلیونرترین شهر دنیا


ارسال شده توسط:

در سال گذشته شمار میلیونرها با افزایش ۶ درصدى به ۵٫۱۸ میلیون نفر رسیده است، به عبارت دیگر ۱٫۱ میلیون میلیونر […]