ایران در آستانه هجوم میلیونی گردشگران دنیا قرار دارد


ارسال شده توسط:

«طالب ریفاعی» رئیس سازمان جهانی جهانگردی ‏UNWTO)‎‏) روز سه شنبه در نشستی خبری قبل از گشایش رسمی نمایشگاه گردشگری موسوم به […]