ساختار توریسم سبز چگونه طراحی می‌شود؟


ارسال شده توسط:

در شرایطی که جهان در معرض تهدیدات محیط زیستی و بحران منابع تامین انرژی است، توریسم سبز به عنوان راهکاری پایدار […]

تهران بیابان می‌شود؟!


ارسال شده توسط:

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: دشت تهران از اقلیم نیمه خشک به سمت خشک و بیابانی شدن در […]