کاوش روی شهر مدفون شده ناتل در مازندران


ارسال شده توسط:

[ad_1] در طی سومین فصل کاوش های باستان شناسی در شهر تاریخی ناتل در استان مازندران منجر به کشف فضاهای صنعتی […]