نارضایتی یک سوم مسافران نوروزی از تاخیرات پروازی


ارسال شده توسط:

مرتضی دهقان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که با توجه به اعتراض مسافران در ایام نوروز […]