یونسکو پرونده ۲۹ نامزد ثبت جهانی را بررسی می کند


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، تارنمای خبرگزاری فرانسه نوشت: اعضای سازمان آموزشی؛ فرهنگی ملل متحد «یونسکو» روز یکشنبه آینده با هدف بررسی […]